Doplňující informace

Při současné existenci paušálního mobilního hlasového tarifu na jednom vyúčtování u jednoho zákazníka se uplatní u nové služby zvýhodněná cena podle ceníku služby Internet ADSL/VDSL. V případě existence více slev uplatňujících se na cenu tarifu se vždy nejdříve uplatní sleva za mobilní hlas a až následně případná další sleva. Tato případná další sleva však není právně nárokovatelná a T-Mobile je oprávněn ji kdykoliv zrušit.

Po převodu a následné změně Účastnické smlouvy na jakýkoliv jiný tarif než uvedený tarif je nabídka automaticky deaktivována ke dni účinnosti změny. Po uplynutí nabídky spočívající ve snížení měsíčního paušálu je tarif zpoplatněn dle platného Ceníku služeb.

T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání nabídky, ale i v průběhu doby, kdy bude nabídka Účastníkem využívána, aktualizovat a měnit podmínky a rozsah této nabídky. Takové změny Vám budou oznámeny zákonem stanoveným způsobem.

Drobečková navigace:

Home Migrace Doplňující informace