Migrace

V souvislosti s fúzí T-Systems a T-Mobile dochází k ukončení původní T-Systems nabídky pevného internetu (DSL) a  jejího převodu na služby pevného internetu T-Mobile.  

Proč původní nabídku T-Systems ukončujeme a služby převádíme na nabídku pevného internetu T-Mobile?

Našim zákazníkům chceme stále poskytovat jen ty nejlepší služby, průběžně opouštíme starší systémy a nahrazujeme je novými, spolehlivějšími. Zákazník tak získá plnohodnotný přístup k širokému produktovému portfoliu a zvýhodněním od společnosti T-Mobile včetně jednotnému přístupu zákaznické péče a fakturace. Věříme, že s našimi službami budete spokojení i nadále.

Jak bude probíhat  samotný převod služeb?

Koncem října 2014 bude zákazníkům zaslaný dopis se všemi podrobnými informacemi včetně původního a nového tarifu, rychlosti, agregace, IP adresy, ceny a s detailními informacemi, co se pro Vás mění.

Ve dnech 10. - 12. 12. 2014 proběhne převod původních služeb na nové, bližší informace o konkrétním datu naleznete v dopise. Služby převedeme automaticky a bez jakýchkoli poplatků, nemusíte se tedy o nic starat. O úspěšném převodu Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

V případě, že nové podmínky nebudete akceptovat, jste oprávněni Účastnickou smlouvu, které se výše uvedená změna týká, ukončit písemně bez sankce dle informací uvedených v dopise. V případě, že od Vás písemnou výpověď nedostaneme, nabývají platnosti nové služby a podmínky jejich poskytování.

Jaké jsou nejpodstatnější změny po převodu služby?

Změní se název služby a tarifu, původní rychlost zůstane zachovaná nebo se zvýší.  U původních služeb s agregací 1:20 se zvýší agregace na 1:50, primární IP adresa zůstane zachovaná. Podrobné informace najdete v zaslaném dopise, informace o nové službe na www.t-mobile.cz/dsl.

Změní se cena služby, speciální sníženou cenu se slevou 30% z ceníkové ceny služby Internet ADSL/VDSL dostáváte na celých 24 měsíců.

Všechny doplňkové služby (dodatečné IP adresy/bloky IP adres, reverzní záznamy ke statické IP adrese, E-mail schránka, www prostor, Garance SLA, Pronájem koncového zařízení) se dnem převodu na nové služby ruší bez náhrady.

Nová služba bude uzavřená na dobu neurčitou.

Obchodní a smluvní podmínky nových služeb, včetně podrobného ceníku:

Všeobecné podmínky (PDF)

Podmínky služby Internet ADSL/VDSL

Ceník služeb


Co se změní ve vyúčtovaní služeb?

Automaticky Vám nastavíme elektronické vyúčtování se zasíláním na e-mail uvedený v dopise. Elektronické vyúčtování je rychlejší, pohodlnější a navíc úplně zadarmo. U vašeho nového tarifu totiž tištěné Vyúčtování stojí 19,15 Kč měsíčně. Více se o elektronickém vyúčtování dozvíte na www.t-mobile.cz/evs. Přístup k vyúčtování budete mít v samoobsluze Můj T-Mobile. Údaje potřebné k registraci obdržíte pro převedení na novou službu.

POZOR! Spolu se změnou služby dochází ke změně vystavení a splatnosti vyúčtování a čísla účtu pro úhradu vyúčtování služeb. Z tohoto důvodu nemůžeme převést údaje o nastavení inkasa. To je potřeba nově založit. Možnosti platby vyúčtování služeb naleznete na našich webových stránkách.

Jsou potřebné nějaké změny v nastavení služby?

Mění se nastavení DNS, jestliže jste v minulosti manuálně měnili adresu DNS, je důležité změnit v nastavení sítě i tuto položku. Pokud však máte standardní nastavení DNS automatické, nemusíte provádět žádnou změnu.

o  Primární DNS server: 93.153.117.1

o  Sekundární DNS server: 93.153.117.33

Zároveň se mění adresa SMTP serveru pro odchozí poštu na „smtp.t-email.cz“. Pomocí SMTP serveru se odesílají e-maily z e-mailových klientů přímo instalovaných ve Vašem počítači. Proto je důležité změnit současný SMTP server v těchto programech – pokud je užíváte (Microsoft Outlook a podobně). Změna neovlivní zasílání e-mailů z portálů umístěných na internetu (t-email.cz, seznam.cz, centrum.cz a podobně).

V přípa dě problémů Vám doporučujeme nejdříve provést restart modemu, aby se převedla všechna potřebná nastavení na novou službu.

Změní se kontakty na Zákaznické centrum?

V případě bližších informací, kontaktuje:

Kontaktní centrum

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Na Pankráci 1685/17, 19 

140 21 Praha 4 

Telefon: 236 099 987 nebo 800 879 783   

E-mail: kontaktni.centrum@t-mobile.cz  

 

Pozor !!!  

Po převodu na nové služby kontaktujte naše Zákaznické centrum na čísle 800 73 73 73, podnikatelé a firmy 800 73 73 33.

Drobečková navigace:

Home Migrace